På dette nettstedet ønsker jeg å dele gleden med å drive med norske tradisjoner som bunad og strikking og samtidig spre kunnskap om tradisjoner, metoder og materialer.

Vi har en unik kulturarv som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og jeg brenner for å gjøre det enklere å dele kunnskapen om våre gamle håndverk videre. Vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på og spre disse tradisjonene blant alle som driver med håndtverk i dag eller har lyst å drive med det.

I tillegg er jeg opptatt av tilstedeværelse i livene våre (mindfulness). Det å drive med håndtverk er en unik mulighet til å øve seg og bli mer tilstede i hverdagene våre. Dette gir mer glede og tilfredshet over det vi har, men også større kreativitet til å prøve nye ideer. For meg er det å drive med håndtverk blitt viktig for å dyrke tilstedeværelse, ro og stillhet i en verden preget av hastighet og uro. Dette er også noe jeg uttrykker via illustrasjoner som jeg lager og selger.

 

Da jeg er opptatt av å ta vare på det gamle, naturlige og ekte var det naturlig å bruke den gamle versjonen av navnet mitt: Ragnfrid. Ragnfrid er et gammelt norrønt navn som betyr vakker rådgiver. Ragn kommer fra det norrøne ordet «ragn», som betyr «råd/anbefaling», mens frid kommer fra det norrøne ordet «frídr» som betyr «vakker». (Kilde: Norskenavn.no).